logo image
  En smerte som deles, taper sin kraft
Clustercompagniet, velkommen til oss!

Trygdetips (eller var det Trygves tips)

Har du et tips du vil dele med andre bruk kontakt oss.

Fritak for arbeidsgiveransvar i arbeidsgiverperioden
Det er viktig at også de som har diagnostisert hodepine søker på "fritak for arbeidsgiveransvar i arbeidsgiverperioden
til den arbeidstaker som lider av en kronisk eller langvarig sykdom". Dette skjemaet får du på trydekontoret (eller finner
nav.no skjema finner du også under nedlastinger). Legen skal påføre en kort erklæring på samme skjema, og det er greit hvis arbeidsgiver kan dokumentere fravær over en periode.

Denne forsikringen er det den som er syk som "eier", og arbeidsgiver får en melding fra trygdekontoret om at den er godkjent. Den følger den som er syk. Hvis du bytter arbeidsgiver,
så gjelder den der også. Du får den for et tidsrom på 1 - 3 - 5 år (avhengig av legeopplysningene),
og du må selv følge opp med ny erklæring når vedtaket er gått ut.

All sykdom man da er borte på grunn av under arbeidsgiverperioden (16 dager) vil arbeidsgiver få refundert fra trygdekontoret. Denne ordningen skal gjøre det lettere for begge parter, den som har en kronisk sykdom (som f.eks. klasehodepine) slipper å tenke på at han/hun er en økonomisk belastning for arbeidsgiver.

Last ned skjema på bokmål eller nynorsk.


Graphic courtesy of Gary Carlson. 
Copyright 2002 - 2005