logo image
  En smerte som deles, taper sin kraft
Clustercompagniet, velkommen til oss!

Klasehodepine (”Cluster headache”, Hortons hodepine).

Denne tilstanden forkommer hos ca 0.05-0.1 % av befolkningen, og den rammer hovedsakelig (ca 85 %) menn. Den forekommer i alle aldre, men er sjelden hos barn.

Anfallene er hyppige (fra 1 opptil 8 ganger per døgn) og varer etter definisjonen fra 1/2time til -3 timer. Smerten sitter oftest bak og rundt ett øye, og skifter vanligvis ikke side. Smerten er gjerne svært sterk (”uutholdelig”), noe som gjør at pasientene ikke klarer å være i ro men må være i konstant bevegelse, evt. gni seg eller dunke hodet mot noe for å lindre smerten. For å fylle kriteriene for denne hodepinen skal det også være ett eller flere av følgende symptomer eller tegn til stede på smertesiden under anfallet. Det kan være rødt øye, tåreflod, svetting i pannen, litt mindre pupille og litt mindre spalte mellom øyelokkene, hevelse i øyelokket, renning fra samme sides nesebor eller følelse av tetthet i nesen. Det som har gitt tilstanden navn er at anfallene har en tendens til å hope seg opp i visse perioder ("clusters"= klaser) av ukers til måneders varighet med lange anfallsfrie perioder (måneder til år) imellom. Ca. 10-15 % har en kronisk form uten anfallsfrie perioder. Anfallene kommer ofte til faste tider, og mange pasienter våkner en eller flere ganger om natten med anfall. Lysskyhet er uttalt, men i liten grad lydskyhet, kvalme og oppkast. Hos en del kan anfallene utløses av alkohol.
 
Behandling
Denne kan rette seg dels mot anfallene, og dels være forebyggende.
Anfallsbehandling.
1) Oksygen. 100 % surstoff inhaleres gjennom en maske over 10 - 15 minutter, og strømningshastigheten stilles på ca 7 l/min. Dette vil avbryte anfallene hos mange pasienter, især ved noe mildere anfall i begynnelsen eller slutten av perioden. Dette har ingen bivirkninger. Selv om det kan være litt upraktisk har mange har nytte av å ha en O2-kolbe stående ved sengen eller på arbeid. Obs. brannfare! Det finnes hendige bærbare kofferter med lette oksygenflasker.
2) Sumatriptan (Imigran)  6 mg som sprøyte har vist seg å være meget effektivt. Tabletter av triptaner virker vanligvis for langsomt, men nesespray kan hos noen være mer aktuelt.
 
Forebyggende behandling:
1) Verapamil, 240 -480 mg / dag har relativt lite bivirkninger. Det brukes ellers ved høyt blodtrykk og enkelte hjertetilstander. Hos enkelte som ikke svarer på vanlig dosering kan dosen med forsiktighet økes også utover dette.
2) Prednisolon er et slags kortisonpreparat. Det har mange bivirkninger hvis det brukes over lang tid, men relativt lite hvis det brukes over noen få uker. Man starter gjerne med en høy dose (80-100 mg) som trappes ned i løpet av 3-4 uker.
3) Ergotamin (Anervan), inntil 3 mg/døgn som tabl. eller stikkpiller kan gies til faste tider. Ergotamin brukes ellers mot migreneanfall. Det kan ikke kombineres med sumatriptan som anfallsbehandling.
4) Litium er mest aktuelt hos dem som har den kroniske formen av klasehodepine. Dette medikamentet brukes ellers ved enkelte psykiatriske tilstander, og dosering og forsiktighetsregler er de samme ved bruk mot klasehodepine. Bivirkninger er kvalme, diare, skjelving, muskeltretthet, nedsatt stoffskifte og nyrefunksjon. Behandlingen må følges nøye med måling av konsentrasjonen av medikamentet i blodet og overvåkning av nyrefunksjon og stoffskiftet..

            Hos enkelte pasienter er det aktuelt å kombinere anfallsmedisiner og forebyggende medikamenter. Hos noen kan det også være nødvendig å kombinere flere typer forebyggende medikamenter (f.eks. verapamil og litium). Noen ganger er det gunstig å starte med prednisolon i høye doser samtidig som man begynner opptrapping med verapamil eller litium, idet steroidene vil ha en relativt raskt innsettende effekt mens de andre preparatene først begynner å virke etter 1-3 uker.

Omtale av
Lars Jacob Stovner, prof.dr. med.
Nasjonalt Kompetansesenter for hodepine
St. Olavs Hospital
og NTNU, Trondheim
For Clustercompagniet

Se et ekte klasehodepine anfall. Klikk her!


Graphic courtesy of Gary Carlson. 
Copyright 2002 - 2005