logo image
  En smerte som deles, taper sin kraft
Clustercompagniet, velkommen til oss!

Hodepiner


Graphic courtesy of Gary Carlson. 
Copyright 2002 - 2005

Dette bildet illustrerer trigeminus-nerven. Denne nerven har tre grener, hvorav den øverste går til pannen og øyet, den midterste til kinnet og den nederste til nedre del av ansiktet og kjeven. Under et klasehodepineanfall er trigeminusnerven aktivert og forårsaker smerte langs en eller flere av nervens grener, normalt sett den som går mot pannen og øyet. Dette gjør at man gjerne oppfatter en sentrering av smerten rundt øyet og mot tinningen.

Vi retter en STOR TAKK til Lars Jacob Stovner, prof.dr. med. ved Nasjonalt Kompetansesenter for hodepine på St. Olavs Hospital og NTNU, Trondheim som har skrevet litt om forskjellige hodepiner for oss. 


Graphic courtesy of Gary Carlson. 
Copyright 2002 - 2005